HITDU HỆ THỐNG SMS MARKETING TỰ ĐỘNG

Khởi tạo chiến dịch SMS Marketing

Đăng ký ngay để trải nghiệm miễn phí


Lưu ý: Vui lòng nhập đúng số điện thoại và email của bạn để nhận mã hoàn tất đăng ký

×
Điều khoản sử dụng

Các cá nhân, tổ chức sử dụng cam kết không sử dụng các dịch vụ của eSMS để gửi, lan truyền các nội dung sau

-          Quảng cáo, niêm yết hàng hóa dịch vụ bằng ngoại tệ (USD, EUR,…)
-          Quảng cáo có tính chất kỳ thị dân tộc, phân biệt chủng tộc, xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
-         Quảng cáo có tính chất kích thích bạo lực, kinh dị; dùng từ ngữ không lành mạnh hoặc các slogan gây phản cảm.
-          Quảng cáo với mục đích gây rối trật tự xã hội, phá hoại an ninh quốc gia, làm tổn hại thuần phong mỹ tục hay kinh doanh bất hợp pháp.
-         Quảng cáo có sử dụng cụm từ “Hoa Kỳ” hoặc quảng cáo có dùng hình ảnh những cá nhân có tư tưởng chống cộng sản.
-          Dùng hình ảnh người lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam.
-          Quảng cáo có hình bản đồ nước Việt Nam nhưng không có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
-          Quảng cáo không đúng chất lượng hàng hóa dịch vụ; không đúng địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;
-          Dùng danh nghĩa, hình ảnh của tổ chức, cá nhân khác để quảng cáo mà không được sự chấp thuận của tổ chức, cá nhân đó;
-          Quảng cáo thuốc chưa được cấp đăng ký hoặc hết hạn đăng ký, đã loại ra khỏi danh mục thuốc cho phép sử dụng; thuốc đã được đăng ký nhưng đình chỉ lưu hành; các thiết bị dụng cụ y tế chưa được phép sử dụng, dịch vụ y tế chưa được phép thực hiện tại Việt Nam.
Trong trường hợp vi phạm các điều trên, các cá nhân, tổ chức sẽ tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.